Hva gjøres på en service?

Slik gjennomfører vi en service på ditt ur:

  • Demontering av uret: Lenke eller rem demonteres fra urkassen og urverket tas ut av kassen.
  • Demontering av selve urverket: Urverket demonteres og sjekkes for slitasje.
  • Rens av urverk, urkasse og lenke: Når verket er demontert renses kasse og lenke i ett ultralydkar med egnet rensevæske som fjerner olje, smuss og belegg. Urverket renses i en egen resenmaskin.
  • Gjennomgang og montering: Urverket monteres sammen og det byttes ut slitte deler ved behov. Alle pakninger byttes alltid ved en service av ditt ur. Uret smøres på de rette punkter.
  • Justering: Når urverket er montert må det justeres for best mulig gange (gjelder Mekaniske ur).  Her er det gitt spesifikasjoner som gjelder for de forskjellige merkene.
  • Tilbake i kassen: Nå monteres urverket i urkassen og det utføres en trykktest for å garantere at uret er tett i henhold til urets spesifikasjoner.
  • Kontroll og test: Ved endt service kontrolleres klokken i 72 timer for å sikre korrekt gange. Nødvendige justeringer utføres ved behov.
  • Klokken kan hentes.